Защо да изберем отопление с пелетна камина?

Защо да изберем отопление с пелетна камина?

Съществуват множество различни варианти за отопление през студените месеци. Нуждите и изискванията на всяко домакинство са различни, но все повече хора обръщат поглед към пелетните камини като източник на топлина и уют. Това не е случайно, тъй като предимствата на този тип отопление са много.

Нека разгледаме най-често задаваните въпроси на тема пелети и пелетни камини.

Трудна ли е експлоатацията на пелетните камини?

Традиционните печки и камини на дърва изискват постоянно зареждане и обслужване. За разлика от тях, пелетните камини не изискват това. Автоматизираният процес на изгаряне осигурява комфорт и гарантира поддържане на предварително зададената температура за дълъг период от време. Не е за подценяване многофункционалността на този тип отопление: пелетните камини могат да бъдат свързани както с радиатори, така и с водоснабдителната мрежа, бойлера и системата за подово отопление.

Пелетна камина BELLA 10 kW

Лесната поддръжка на пелетните камини се отнася и за дейностите по почистването им. Системата за самопочистване, с която са оборудвани повечето модели, решава проблема с натрупаната пепел. Единственото, което се изисква, е изхвърлянето на пепелта два или три пъти седмично.

Важен аспект на отоплението на пелети и е екологичното предимство при тяхното използване. Пелетите съдържат голямо количество биомаса и дървесина, което резултира в оптимално изгаряне и понижени нива на въглероден диоксид. По този показател пелетните камини изпреварват всички останали конвенционални отоплителни системи на твърдо гориво.

Пелетна камина BELLA 8 kW

Високи ли са разходите за отопление с пелетна камина?

Първоначалната инвестиция и последващите разходи винаги са определящ фактор при избора на дадена отоплителна система. Когато се касае за инвестиция в оборудване, дългосрочността на избраното решение е от основно значение. Ето защо пелетните камини отново биват предпочитани и удачен избор. В повечето случаи, инвестицията в пелетна камина се изплаща за два или сезона. Спокойно може да се каже, че пелетите са по-изгодната суровина в сравнение с алтернативи като нафта, въглища или дърва. Не е за пренебрегване и многократно по-голямата ефективност на изгаряне, която пелетните камини постигат в сравнение с алтернативите. Това води до понижени разходи.

Кои са предимствата и удобствата при отопление с пелетна камина?

Пелетите като материал за отопление имат множество предимства – пълно изгаряне без загуби, липса на прах при съхранение, устойчивост на влага. Освен това, пелетите са несравнимо по-удобни за складиране и преместване. Разбира се, съществуват и редица други предимства на пелетните камини.

Вграденият контролер на пелетната камина позволява програмирането на системата. Различните режими и таймери могат изцяло да съобразят работата на пелетната камина с предпочитанията на членовете на домакинството. Системата може да бъде програмирана за включване и изключване тогава, когато нейното функциониране е необходимо. Досадното зареждане с дърва, предварително почистване и разпалване, присъщи на класическите печки и камини, остава изцяло в историята.

Пелетна камина BELLA 18 kW

Керамичното покритие на пелетните камини е част от тяхното интелигентно устройство. Покритието спомага за запазване на топлината за дълго време, като същевременно улеснява постигане на нормална температура на горене в камерата.

Не на последно място, пелетните камини и системи притежават сигурни системи за защита. Рисковете от пожар или прегравяне са елиминирани напълно. Защитните системи са тристепенни и вероятността от настъпване на подобни събития на практика не съществува. Това предимство, в комбинация с ефективността, надеждността и лесната поддръжка, превръща пелетните камини в оптимален избор за отоплителна система.